Camerabewaking: regels en bepalingen

ALGEMEEN

Wat mag nooit?

U mag met camera’s onder geen enkele omstandigheid en in geen enkele situatie

:· stiekem of in het geheim filmen. Elke gefilmde moet op voorhand op de hoogte zijn

(zie verder)

·intimiteit schenden (bv. camera in toilet).

· filmen om informatie in te winnen over:

  •  syndicale,filosofische, religieuze, politieke overtuiging of sympathie
  • etnische of sociale oorsprong
  •  seksueel leven of gezondheidstoestand

(bv. een bewakingscamera langs een drukke winkelstraat om het aantal gesluierde vrouwen te tellen in een bepaalde winkel).

 opgenomen beelden weigeren aan personen die gefilmd zijn en die om inzage vragen (zie verder).

Wat moet altijd?

De wet stelt het principe van de propotionaliteit centraal, m.a.w. de camerabewaking moet in

verhouding zijn met de nadelen die ze verwekt, nl. de inbreuk op de privacy.

Concreet wordt daarmee het volgende bedoeld.

 ·Evenwicht eigen belangen -inbreuk privacy

Is het echt nodig om de camerabewaking te hebben?

Moet bv. een dokter zijn wachtzaal filmen, gewoon om te weten hoeveel patiënten er nog resten tijdens zijn consultatie?

 

Passend en noodzakelijk

Zijn geen andere maatregelen mogelijk om hetzelfde te bereiken? Het is bv. niet noodzakelijk dat een concertorganisator controleert of concertpubliek wel betaalt aan de kassa, omdat daar ook andere, minder privacybedreigende maatregelen voor bestaan

(controleur, technologische oplossingen ...).

 

·Niet overbodig in bereik:

Een discotheekuitbater mag geen camera op de straat richten om vroegtijdig amok of onrust op te sporen, omdat het overgrote deel van de gefilmde voorbijgangers niet eens klanten zijn, laat staan amokmakers of onruststokers.

Enkel het strikt noodzakelijke mag worden gefilmd.

In aantal camera’s:

Er mogen niet meer camera’s en opvolgingssystemen worden geplaatst dan nodig voor  doeleinden van de bewaking.

 

Bevoegd voor de gefilmde plek

Een discotheekuitbater mag nog om een tweede reden geen camera op de straat richten

om vroegtijdig amok of onrust op te sporen: hij is niet bevoegd op de openbare ruimte,

dat zijn enkel de overheden en de politie.Omgekeerd mogen camera’s die de openbare weg filmen geen ingangen van privéwoningen filmen zonder toestemming van de betrokkenen.

 

Voorzichtig met de bewaring en verwerking

U moet alle mogelijke maatregelen nemen om camerabeelden niet in de verkeerde handen

te laten vallen, door de verkeerde mensen opvraagbaar te maken, voor verkeerde

doeleinden in te zetten enz.

Wat bespreken we hier niet?

Bepaalde cameratoepassingen zijn aan speciale wetgeving gebonden, en worden hier niet

besproken, bv.

  • speciale politietechnieken
  • snelheidscamera’s
  • camera’s in voetbalstadions
  • camera’s in medische toepassingen.

CONCREET

Drie soorten plaatsen

Er zijn drie soorten van plaatsen, en voor elke soort gelden andere of strengere voorschriften (zie

verder):

Niet-besloten plaats :elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het

publiek.

Met "omsluiting" wordt minstens een visuele afbakening bedoeld, bv. een bordje met de tekst "privé" of met de tekst "voorbeh

ouden voor klanten" , boordstenen, lijnmarkeringen, kleurverschillen in de klinkers ...

De afbakening moet natuurlijk op een wettige manier zijn gebracht.

Voorbeelden: openbare weg, marktplaats, gemeenteplein,

openbaar park, privépark voor brede publiek, privéparkeerplaats voor brede publiek, privé

-speelplein voor brede publiek

...

besloten plaats voor het publiek toegankelijk : elk besloten gebouw of elke besloten plaats die uitsluitend bestemd is voor gebruik door

het publiek , permanent of tijdelijk

Voorbeelden: handelszaak, shoppingcentrum, grootwarenhuis, loketzaal van een bank,

museum,postkantoor,sportzaal, restaurant, café, dokterskabinet, festivalweide, circuit

voor sportevent, hotellobby...


Besloten plaats niet voor het publiek toegankelijk:

elk besloten gebouw of elke besloten plaats die uitsluitend bestemd is voor gebruik door de

gewoonlijke gebruikers.

Voorbeelden: familiewoning, appartementsgebouw (ook de gemeenschappelijke inkom hal),

kantoorgebouw (waar geen diensten aan het publiek worden aangeboden), fabrieken

en voor al deze plaatsen de zgn. aanhorigheden: opritten, voortuinen, erven, parkeerplaatsen,inritten...

Wanneer er twijfel bestaat over de soort plaats, of als er verschillende plaatsen door eenzelfde

camerasysteem worden gecontroleerd, is het strengste regime van toepassing. Zo zal

bijvoorbeeld het regime van de voor het publiek toegankelijke besloten plaats moeten

gehanteerd worden als één camerasysteem zowel de frontoffice (de ruimte waar de klant staat)

als de backoffice (de ruimte waar de bankbediende werkt) van een bank controleert.

Eén soort omstandigheid

Verder is er nog een soort omstandigheid, die in combinatie met een van de drie soorten plaatsen

voorkomt, en een eigen reglementering heeft in het geval van privé-bedrijven (de zgn. cao 68)

:camerabewaking van tewerkgesteld personeel.

De reglementeringen moeten voor beide samen nageleefd worden.

Combinatie omstandigheid camerabewaking tewerkgesteld personeel

–Niet -besloten plaats:

Voorbeeld:

camerabewaking door gemeente op gemeenteplein om werk van gemeentearbeiders in veilige omstandigheden te laten verlopen én om mogelijke vandalen,graffitispuiters enz. op te sporen

Combinatie omstandigheid camerabewaking tewerkgesteld personeel

–besloten plaats voor publiek toegankelijk:

Voorbeeld: camerabewaking door warenhuis in de winkel om diefstal door eigen personeel én diefstal door klanten op te sporen


Combinatie omstandigheid camerabewaking tewerkgesteld personeel

-besloten plaats niet voor publiek toegankelijk:

Voorbeeld: camerabewaking door

eigenaar van een bedrijf op een gemeenschappelijke

binnenkoer die gedeeld wordt door de privéwoning en door het atelier van de eigenaar, om

de diefstalveiligheid van de eigen woning te bewaken én om de werkveiligheid van de

werknemers te verhogen

Schema

Om alles wat u te doen staat concreet voor te stellen, goten we alle richtlijnen en voorwaarden

in één overzichtelijk schema. Zo ziet u in één oogopslag welke situatie voor u van toepassing is.

U moet rekening houden, naargelang de soorten plaatsen en de omstandigheid, met drie

wetten: de camerawet, CAO 68 (KB) en de pricacywet.

De camerawet geldt voor de drie soorten plaatsen. U vindt ze in de kolommen 1, 2 en 3·

De omstandigheid van tewerkgesteld personeel namen we ook op in twee categorieën:

privésector, waarvoor CAO 68 geldt, en de openbare sector,

waarvoor de algemene privacywet geldt

. U vindt ze resp. in schuine druk in de kolommen 4 en 5

Zoals hierboven vermeld, kan één soort plaats voorkomen in combinatie met een

omstandigheid van tewerkgesteld personeel. In dat geval moet u zowel een van de

kolommen 1-2-3 combineren met ofwel kolom 4 ofwel kolom 5, en aan de voorwaarden

 

Gemaakt door WEBTOPPERS

 .